Browsing: Khởi nghiệp

Tác giả Đinh Việt Hoà trong bài Việt Nam: Điểm đến cho những giấc mơ làm chủ có kết luận: “Con đường dễ nhất đưa mỗi người thành chủ khi họ biết hợp tác và đầu tư. Một người tổ chức thì khó, nhưng một nhóm người thực hiện thì dễ. Tức là, mỗi người hãy bắt đầu bằng việc chia sẻ ý tưởng, liên kết đối tác, vạch ra tầm nhìn và cùng đẩy mạnh đầu tư”.

Xem tiếp