Browsing: Chưa được phân loại

Sự phát triển không nằm ngoài sự tiếp xúc và giao lưu, học hỏi về văn hóa, kinh tế xã hội. Trong thời đại mở và hội nhập của thị trường thì ngoài một nền tảng kiến thức được trang bị, một ngôn ngữ mới luôn được đề cao và được các bạn trẻ theo đuổi.

Xem tiếp

Công việc ở Combini là bạn sẽ được làm việc tại các của hàng tiện lợi của Nhật. Và tại Nhật tại khắp các thành phố đều có các cửa hàng như thế này, do vậy cơ hội tìm việc làm thêm tại đây cho các bạn đi du học Nhật Bản là vô cùng lớn đấy nhé.

Xem tiếp