Browsing: Tư liệu suy ngẫm

Vô cực sẽ khó khăn và nguy hiểm. Nhưng khuyến khích một mức độ hội nhập toàn cầu lớn hơn sẽ góp phần đẩy mạnh sự ổn định. Thành lập một nhóm chính phủ và các tổ chức nòng cốt tận tâm với chủ nghĩa đa phương hợp tác sẽ là một bước tiến lớn tới tương lai.

Xem tiếp