Browsing: Tư liệu suy ngẫm

Nét đặc trưng quan trọng trong quan hệ quốc tế ở thế kỷ XXI là sự chuyển dần sang thế vô cực: một thế giới được thống trị không phải do một hay hai hay thậm chí vài quốc gia, mà là một loạt các quốc gia, sở hữu và sử dụng những loại quyền lực khác nhau. Điều này thể hiện một sự thay đổi mang tính kiến tạo so với những gì từng diễn ra trong quá khứ.

Xem tiếp