Song song với các chương trình đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của Nhà Trường, Trường PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo chuyên biệt, theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp...

Đối tác toàn cầu của PACE

Làm thế nào để trở thành một CFO chuyên nghiệp? Khi nào Việt Nam ta có một thế hệ CFO chuyên nghiệp? Chương trình CFO của PACE sẽ là một lời đáp cho những câu hỏi quan trọng này.

Làm thế nào để trở thành một CFO chuyên nghiệp? Khi nào Việt Nam ta có một thế hệ CFO chuyên nghiệp? Chương trình CFO của PACE sẽ là một lời đáp cho những câu hỏi quan trọng này.

Làm thế nào để trở thành một CFO chuyên nghiệp? Khi nào Việt Nam ta có một thế hệ CFO chuyên nghiệp? Chương trình CFO của PACE sẽ là một lời đáp cho những câu hỏi quan trọng này.

THÔNG TIN KHAI GIẢNG KHÓA MỚI

  • Khai giảng:1999-11-30 12:00:00
  • Lịch học:Thứ 7-CN
  • Giờ học:8h30 - 11h30 & 13h30
  • Thời lượng:42 buổi/ 126 giờ
  • Phí tham dự: 28600000
  • Phí ưu đãi:26800000
Đăng ký tham dự

Phí ưu đãi sẽ được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất là 01 tuần.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HỒ CHÍ MINH
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 30-11-1999 Thứ 7-CN
CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 30-11-1999 Thứ 7-CN
KẾ TOÁN dành cho LÃNH ĐẠO 30-11-1999 Thứ 7-CN