Song song với các chương trình đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của Nhà Trường, Trường PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo chuyên biệt, theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp...

Đối tác toàn cầu của PACE

uyên ngành đào tạo:

uyên ngành đào tạo:

uyên ngành đào tạo:

THÔNG TIN KHAI GIẢNG KHÓA MỚI

  • Khai giảng:2019-03-02 12:00:00
  • Lịch học:Thứ 7-CN
  • Giờ học:18h00 - 21h00
  • Thời lượng:04 buổi/ 12 giờ
  • Phí tham dự: 28600000
  • Phí ưu đãi:7200000
Đăng ký tham dự

Phí ưu đãi sẽ được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất là 01 tuần.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HỒ CHÍ MINH
CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 02-03-2019 Thứ 7-CN