Song song với các chương trình đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của Nhà Trường, Trường PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo chuyên biệt, theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp...

Đối tác toàn cầu của PACE

THÔNG TIN KHAI GIẢNG KHÓA MỚI

  • Khai giảng:2019-03-03 12:00:00
  • Lịch học:Thứ 7-CN
  • Giờ học:8h30 - 11h30 & 13h30
  • Thời lượng:12 buổi/ 36 giờ
  • Phí tham dự: 28600000
  • Phí ưu đãi:26800000
Đăng ký tham dự

Phí ưu đãi sẽ được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất là 01 tuần.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HỒ CHÍ MINH
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN 03-03-2019 Thứ 7-CN