Song song với 4 mảng hoạt động (đào tạo, hội thảo, nghiên cứu, xuất bản), Trường PACE còn cùng với một số nhân sỹ, trí thức, doanh nhân tâm huyết phát triển một số dự án giáo dục phi lợi nhuận, nhằm mở ra cơ hội giáo dục, cơ hội học hỏi và phát triển, không chỉ cho giới doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp, mà còn cho cộng đồng xã hội, đặc biệt là dành cho những người xuất sắc hay những người thiệt thòi trong xã hội.

Trên thực tế, nội dung quyết định không quan trọng bằng cách quyết định được đưa ra. Theo Chris Mayers

Trên thực tế, nội dung quyết định không quan trọng bằng cách quyết định được đưa ra. Theo Chris Mayers

Trên thực tế, nội dung quyết định không quan trọng bằng cách quyết định được đưa ra. Theo Chris Mayers

Dự án sách hay

Là mạng cộng đồng về sách lớn nhất hiện nay ở Việt Nam, do gần 100 nhân sĩ, trí thức tâm huyết với dân trí và Trường Doanh nhân PACE cùng phối hợp sáng lập.

Xem thêm

Dự án sách hay

Là mạng cộng đồng về sách lớn nhất hiện nay ở Việt Nam, do gần 100 nhân sĩ, trí thức tâm huyết với dân trí và Trường Doanh nhân PACE cùng phối hợp sáng lập.

Xem thêm

Dự án sách hay

Là mạng cộng đồng về sách lớn nhất hiện nay ở Việt Nam, do gần 100 nhân sĩ, trí thức tâm huyết với dân trí và Trường Doanh nhân PACE cùng phối hợp sáng lập.

Xem thêm

Chương trình “Quản trị cuộc đời”/ Life Management Program (gọi tắt là “LMP”) là một chương trình đào tạo phi lợi nhuận, do Viện IRED và Trường PACE cùng phối hợp khởi xướng và triển khai thực hiện.

LMP là một dự án giáo dục phi lợi nhuận với mục đích cung cấp một hệ thống lý luận nền tảng về cuộc đời và con người để mỗi cá nhân có thể trở thành “nhà quản trị” cho chính cuộc đời của mình nhằm tối đa hóa giá trị cuộc đời mình và có một cuộc đời thành công hơn, một cuộc sống hạnh phúc hơn. Đây không chỉ là một chương trình “học làm người”, mà còn là chương trình “học làm dân”. Cho đến cuối năm 2011, đã có hơn 1 vạn người ở nhiều tỉnh thành đã được cấp học bổng và tham gia chương trình đào tạo này...

Xem thêm