HỌC VIỆN QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Tự do đến từ tri thức - Knowledge sets freedom

Tập huấn công tác truyền thông Công ty Thí nghiệm điện Miền Bắc

GIỚI THIỆU

Thời gian: 2021/12/16 08:00

Hình thức: Online

Đăng ký nhận tư vấn