HỌC VIỆN QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Tự do đến từ tri thức - Knowledge sets freedom


Chuyên gia huấn luyện viên kinh doanh quốc tế là Chuyên gia - Huấn luyện viên kinh doanh quốc tế và đã tư vấn cho hàng trăm doanh nghiệp, tập đoàn tại Việt Nam.

Đăng ký nhận tư vấn