Khai giảng Chương trình đào tạo Năng lực quản lý, tổ chức và điều hành cuộc họp

 Tham dự lễ khai giảng có PGS.TS.Đinh Việt Hòa – Giám đốc Học viện, PGS.TS.Hoàng Văn Hải, Phó Chủ nhiệm thường trực Khoa Quản trị Kinh doanh và đông đảo lãnh đạo tổng cũng như từ các công ty thành viên của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Đây là khóa học đầu tiên trong một chuổi các chương trình đào tạo từ miền Bắc tới miền Nam mà Học viện Pailema và Tổng Công ty đã phối hợp tổ chức.

Ngay sau lễ khai giảng là chuyên đề Tổng quan về cuộc họp do PGS.TS.Đinh Việt Hòa, Giám đốc Học viện, là một người đã có nhiều năm giảng dạy ở nước ngoài, phân tích vai trò, những kỹ năng trong việc chuẩn bị, tổ chức và điều hành cuộc họp. Chuyên đề đã tập trung phân tích vai trò của người chủ trì cuộc họp, những kỹ năng điều hành cuộc họp cũng như những lỗi mà bất kể một người chủ trì nào cũng mắc phải.
 
Hơn nữa, chuyên đề cũng phân tích về vai trò nhiệm vụ của một thư ký cuộc họp. Và chuyên đề cũng chỉ ra rằng, thư ký cuộc họp cần phải là những người có năng lực tổng hợp, có khả năng viết và đặc biệt có khử năng tư vấn cho chủ trì cuộc họp.
 
 
Sang ngày thứ hai, PGS.TS.Hoàng Văn Hải đã cung cấp cho học viên những kiến thức về ra quyết định trong quản lý cuộc họp, bằng những bài học thực tiễn và thực hành tương tác cao. Với cách giảng dạy hiện đại, tương tác hai chiều, giảng viên đã khái quát các vấn đề chính trong tổ chức cuộc họp, đặc biệt về các vấn đề liên quan tới các vấn đề tìm ra các giải pháp, quyết định thông qua cuộc họp. Một công ty muốn tồn tại phát triển, tổ chức cuộc họp là công cụ giúp công ty tập trung được sức mạnh trí tuệ từ mọi người.
 
Chúc cho khóa học sẽ thành công rực rỡ và mang đến nhiều kiến thức thực tiễn cho các cán bộ của Tổng công ty Vinataba để có thể trực tiếp phục vụ cho công việc thực tế.
 
Hoa Dơn

Leave A Reply

Your email address will not be published.