HỌC VIỆN QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Tự do đến từ tri thức - Knowledge sets freedom

LEADERSHIP GIÁ TRỊ CỐT LÕI 1

GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC

NỘI DUNG KHÓA HỌC

  • Bài 1.1: https://www.youtube.com/watch?v=UMxMtDIw4aQ

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. ĐINH VIỆT HÒA - Chủ tịch Hiệp hội khởi nghiệp ,

ĐÁNH GIÁ

1 tuần 1 bài giảng

Khai giảng: 28/09/2019

Giảng viên: TS. ĐINH VIỆT HÒA - Chủ tịch Hiệp hội khởi nghiệp ,

Số tuần học: 1

Số bài học: 1

Đăng ký nhận tư vấn