HỌC VIỆN QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Tự do đến từ tri thức - Knowledge sets freedom

GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC

NỘI DUNG KHÓA HỌC

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ĐÁNH GIÁ

0 tuần 0 bài giảng
Miễn phí

Khai giảng: 28/09/2019

Giảng viên:

Số tuần học: 0

Số bài học: 0

Đăng ký nhận tư vấn