HỌC VIỆN QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Tự do đến từ tri thức - Knowledge sets freedom

TS ĐINH VIỆT HÒA NÓI GÌ VỀ CUỐN IACOCCA - ĐỜI KINH DOANH

GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC

NỘI DUNG KHÓA HỌC

  • Bài 1.1: TS ĐINH VIỆT HÒA NÓI GÌ VỀ CUỐN IACOCCA - ĐỜI KINH DOANH
  • Bài 1.2: HÀNH TRÌNH TRI THỨC VIỆT

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. ĐINH VIỆT HÒA - Chủ tịch Hiệp hội khởi nghiệp ,

ĐÁNH GIÁ

1 tuần 2 bài giảng

Khai giảng: 28/09/2019

Giảng viên: TS. ĐINH VIỆT HÒA - Chủ tịch Hiệp hội khởi nghiệp ,

Số tuần học: 1

Số bài học: 2

Đăng ký nhận tư vấn