Khóa đào tạo Giám đốc điều hành chuyên nghiệp (CEO) tại Lạng Sơn

 

TS.Đinh Việt Hòa, Giám đốc Học viện đã mở màn chương trình
đào tạo bằng chuyên đề Kỹ năng lãnh đạo

Trong thời gian hơn 20 buổi học, các học viên sẽ được giới thiệu 9 chuyên đề về nâng cao năng lực của giám đốc điều hành chuyên nghiệp như; kỹ năng lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp hiện đại; phong thủy trong điều hành doanh nghiệp; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; nghệ thuật quản trị nhân sự chuyên nghiệp; pháp luật về hợp đồng và kỹ năng thương lượng đàm phán; xây dựng và bảo vệ thương hiệu; pháp luật sở hữu trí tuệ, kỹ năng marketinh, bán hàng chuyên nghiệp, quản trị tài chính, doanh nghiệp và hội nhập.

Đây là chương trình hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhằm phát huy hiệu quả cao nhất nguồn vốn vật lực của xã hội cho đầu tư phát triển. Đồng thời cập nhật những kiến thức quản lý kinh tế hiện đại cho các cán bộ, lãnh đạo quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, góp phần nâng cao năng lực canh tranh và phát triển theo hướng bền vững.

Theo báo Lạng Sơn

Leave A Reply

Your email address will not be published.