QUAN HỆ CÔNG CHÚNG (PR) CƠ BẢN

1. Đối tượng của khoá học

– Những người đang làm công việc PR hoặc Marketing
– Dành cho các cán bộ, nhân viên phụ trách PR tại các doanh nghiệp, cơ quan.
– Các nhà quản trị điều hành doanh nghiệp, các giám đốc
– Sinh viên, các bạn trẻ có định hướng làm việc trong môi trường PR chuyên nghiệp
– Những người yêu thích PR

2. Mục tiêu khoá học

Khoá học sẽ trang bị cho các học viên:
– Kiến thức về quan hệ công chúng: Truyền thông là gì? Thương hiệu là gì? Phát triển thương hiệu là gì? Vai trò của QHCC trong chiến lược phát triển thương hiệu.

– Quy trình hoạt động của PR: phân tích, tư vấn, truyền thông và đánh giá. Xây dựng chiến lược và hoạt động quan hệ công chúng cho doanh nghiệp của bạn

– Quan hệ công chúng thực tiễn. Các công cụ chủ yếu trong quan hệ công chúng hiện nay ở VN: quan hệ báo chí, tổ chức sự kiện và quản lý khủng hoảng

– Những hiểu biết sai lầm về truyền thông và quan hệ công chúng. Tại sao hoạt động quan hệ công chúng của chúng ta chưa có hiệu quả?

– Quan hệ công chúng trong tương lai : Quan hệ truyền thông nội bộ. Sử dụng các kênh thông tin mới trong QHCC : diễn đàn, blogs…

3. Nội dung chương trình
3.1.  Định nghĩa truyền thông. Lý thuyết truyền thông
3.2. Tìm hiểu về Quan hệ công chúng (PR)
-  Định nghĩa PR
– Đối tượng của PR
– Phân biệt Quan hệ công chúng (PR) với Báo chí
– Phân biệt Quan hệ công chúng (PR) với Quảng cáo
– Phân biệt Quan hệ công chúng (PR) với Marketing
-  Các dạng Quan hệ công chúng
– Các công cụ truyền thông (công cụ cơ bản
– Các mối quan hệ của PR ( quan hệ với nhân viên, giới truyền thông, cổ đông & nhà đầu tư, quan hệ  cộng đồng, quan hệ chính quyền, quan hệ khách hàng)
3.3. Tổng quan Báo chí Việt Nam
– Tìm hiểu Báo chí Việt Nam
– Phân loại Báo chí
– Đặc điểm của Báo chí Việt Nam
– Hệ thống Báo chí ở Việt Nam
– Các hoạt động tương tác giữa PR và Báo chí
3.4.  Các tài liệu Báo chí và biên soạn các tài liệu Báo chí
3.5. Xây dựng và phát triển quan hệ với giới truyền thông
– Thông cáo Báo chí (cấu trúc, quy chuẩn, nội dung, quy trình viết, phát hành, theo dõi)
– Bản công bố Báo chí
– Bản thông tin cơ sở
3.6. Phỏng vấn
– Tổ chức các sự kiện Báo chí
– Họp báo

4. Giảng viên
Giảng viên của khoá học là các Tiến sĩ và Thạc sĩ, có nhiều năm công tác và giảng dạy về truyền thông và PR được học tập tại các trường đại học ở các nước trên thế giới gồm Australia, Singapor, Mỹ và Philippines. Ngoài ra, học viên còn có cơ hội được học hỏi kinh nghiệm thực tế về PR từ các giám đốc công ty và Tập đoàn Truyền thông nổi tiếng ở Việt Nam là giảng viên của khóa học này. 
 

Leave A Reply

Your email address will not be published.