HỌC VIỆN QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Tự do đến từ tri thức - Knowledge sets freedom

Có thể huy động vốn cho doanh nghiệp bằng những cách nào?

Để có thể kinh doanh, doanh nghiệp cần có vốn. Có 2 hình thức huy động vốn doanh nghiệp là huy động vốn dài hạn và huy động vốn ngắn hạn. Mỗi loại đều có những ưu và nhược điểm khác nhau tùy thuộc vào mục đích huy động vốn của doanh nghiệp. Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết của từng hoạt động huy động vốn.

Bài viết liên quan
Vai trò và hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp

Vai trò và hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp

Phân tích đòn bẩy tài chính trong doanh nghiệp

Phân tích đòn bẩy tài chính trong doanh nghiệp

Quy tắc 50/20/30: Phương pháp quản lý tài chính cá nhân hiệu quả

Quy tắc 50/20/30: Phương pháp quản lý tài chính cá nhân hiệu quả

Cách lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Cách lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Đăng ký nhận tư vấn