Với 2 mục tiêu chính là: (1) Góp phần xác lập và phổ biến những tư tưởng tiến bộ của thời đại và cập nhật những kiến thức về kinh tế và kinh doanh, về quản lý và lãnh đạo, về văn hóa và giáo dục; (2) Góp phần tạo lập một môi trường mới để các học giả, các chuyên gia, các nhà lãnh đạo cùng gặp gỡ, chia sẻ, học hỏi, PACE đã và đang nỗ lực tổ chức nhiều hội thảo và hội nghị quốc gia và quốc tế.

Xem thêm  

Với 2 mục tiêu chính là: (1) Góp phần xác lập và phổ biến những tư tưởng tiến bộ của thời đại và cập nhật những kiến thức về kinh tế và kinh doanh, về quản lý và lãnh đạo, về văn hóa và giáo dục; (2) Góp phần tạo lập một môi trường mới để các học giả, các chuyên gia, các nhà lãnh đạo cùng gặp gỡ, chia sẻ, học hỏi, PACE đã và đang nỗ lực tổ chức nhiều hội thảo và hội nghị quốc gia và quốc tế.

Rút gọn  

TRƯỜNG PACE TỔ CHỨC “LỄ TỐT NGHIỆP 2018” ĐỂ TÔN VINH TINH THẦN “THỰC HỌC VÌ DOANH TRÍ” CỦA DOANH GIỚI

TRƯỜNG PACE TỔ CHỨC “LỄ TỐT NGHIỆP 2018” ĐỂ TÔN VINH TINH THẦN “THỰC HỌC VÌ DOANH TRÍ” CỦA DOANH GIỚI

Sáng Chủ nhật ngày 16/12/2018 vừa qua tại TP.HCM, Trường Doanh Nhân PACE đã tổ chức buổi Lễ Tốt Nghiệp trang trọng cho hơn 1.300 Học viên là các Doanh nhân, Nhà quản lý đã hoàn tất thành công các... Xem chi tiết

THE ASIA HRD AWARDS 2018 VINH DANH TRƯỜNG DOANH NHÂN PACE

...

THE SPEED OF TRUST - GIẢI PHÁP CHO LÃNH ĐẠO TRONG THỜI KHỦNG HOẢNG NIỀM TIN

THE SPEED OF TRUST - GIẢI PHÁP CHO LÃNH ĐẠO TRONG THỜI...

Quản Trị theo khoa học là ước mơ của mọi doanh nghiệp

Quản Trị theo khoa học là ước mơ của mọi doanh nghiệp

Lợi ích của việc giúp con bước ra khỏi "vùng an toàn"

Xem tiếp
GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO MỚI CHO KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO THỜI 4.0

GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO MỚI CHO KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO THỜI 4.0

Lợi ích của việc giúp con bước ra khỏi "vùng an toàn"

Xem tiếp

Trong những năm gần đây, khái niệm kinh tế tri thức và kinh tế sáng tạo đã trở thành động lực chính của các nền kinh tế tiên tiến. Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đã phân các nền kinh tế trên thế giới thành 3 bậc phát triển.