HỌC VIỆN QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Tự do đến từ tri thức - Knowledge sets freedom

Doanh nghiệp toàn cầu và quản trị dự án

GIỚI THIỆU

Chuyên đề 5:
Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm khai thác chuỗi giá trị toàn cầu          

  • Doanh nghiệp Việt Nam trước vận hội mới
  • Xây dựng tầm nhìn chiến lược cho doanh nghiệp trong thời khủng hoảng
  • Kỹ năng lập kế hoạch chiến lược, xây dựng mục tiêu chiến lược, giá trị cốt lõi
  • Kỹ năng xây dựng chương trình hành động, hoạt động cụ thể để thực hiện mục tiêu chiến lược
  • Phát triển sản phẩm đạt tiêu chí Thương hiệu quốc gia

Chuyên đề 6:
Thiết lập – triển khai và quản trị dự án doanh nghiệp xuất khẩu

  • Hiểu rõ quá trình hình thành, phát triển, các bước triển khai từ Ý tưởng đến Dự Án và Vận hành quản trị Dự án Kinh doanh
  • Cách nhận diện tính khả thi giữa Ý tưởng và thị trường để Thiết lập Dự án thành công.
  • Cách thiết lập và vận hành thành phần Dự án với một phương pháp tiếp cận mới và khác biệt
  • Cách nhận diện thời điểm vận hành và mục tiêu của Dự án Kinh doanh

Cách thức xây dựng, thiết lập hình thức Dự án phù hợp và quản trị hiệu quả ở những vùng địa chính trị - văn hóa khác biệt/ thị trường vùng miền khác biệt/ đối tượng khách hàng khác nhau

Thời gian: 2020/07/31 09:30

Hình thức: Online

Chi phí: 500,000

Đăng ký nhận tư vấn