HỌC VIỆN QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Tự do đến từ tri thức - Knowledge sets freedom

Doanh nghiệp xuất khẩu thời covid và con đường vượt khủng hoảng

GIỚI THIỆU

Buổi 5
Covid-19: Khủng hoảng kép, cơ hội và thách thức.

 • Bối cảnh kinh tế thế giới và địa chính trị toàn cầu: Khủng hoảng tài chính, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, chiến tranh dầu mỏ, covid-19, xung đột sắc tộc, Bretxit, khuynh hướng ly khai và tác động tới quá trình toàn cầu hóa
 • Quá trình lưu chuyển hàng hóa, tiền tệ, thanh toán quốc tế và sự hình thành của các chuỗi giá trị toàn cầu
 • Cơ hội khai thác lợi thế khi các nước điều chỉnh chính sách công nghiệp, đa dạng hóa nguồn nguyên, nhiên vật liệu, và di chuyển sản xuất khỏi các trung tâm sản xuất công nghiệp truyền thống
 • Cơ hội đón làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu trong bối cảnh xung đột thương mại Mỹ-Trung và bất đồng liên quan tới Covid-19.

Buổi 6
Quản trị rủi ro ngoại hối trong kinh doanh xuất nhập khẩu

 • Tài trợ chuỗi cung ứng và khai thác hỗ trợ tín dụng xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Phát triển thị trường, xúc tiến xuất khẩu
 • Quá trình lưu chuyển hàng hóa, tiền tệ, thanh toán quốc tế
 • Quản lý chuỗi cung ứng
 • Khai thác các mô hình tài trợ chuỗi cung ứng
 • Hỗ trợ tín dụng xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
 •  

Thời gian: 2020/07/30 09:30

Hình thức: Online

Chi phí: 100,000

Đăng ký nhận tư vấn