HỌC VIỆN QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Tự do đến từ tri thức - Knowledge sets freedom

Global Talk: PROF. KORHONEN JANNE AND PHUOC

GIỚI THIỆU

Thời gian: 2020/07/30 20:00

Hình thức: Online

Đăng ký nhận tư vấn