HỌC VIỆN QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Tự do đến từ tri thức - Knowledge sets freedom

Tập huấn Kỹ năng phát ngôn, tiếp xúc báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông

GIỚI THIỆU

Thời gian: 2022/12/17 13:30

Hình thức: Online

Đăng ký nhận tư vấn