HỌC VIỆN QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Tự do đến từ tri thức - Knowledge sets freedom


Phó Chủ tịch Phòng Thương Mại Đông Âu tại Việt Nam Thành viên Hội đồng Sáng tạo Châu Âu của Liên minh Châu Âu, quản lý 3 tỷ EUR về những dự án công nghệ và khởi nghiệp ở Châu Âu. Ông là Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Trung và Đông Âu tại Việt Nam

Đăng ký nhận tư vấn