HỌC VIỆN QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Tự do đến từ tri thức - Knowledge sets freedom


GS. Suresh Mukhi là Chủ tịch, kiêm Giám đốc Học viện Quản trị và Công nghệ Châu Á (AITM). GS. Suresh Mukhi đã có nhiều uy tín và trở thành giảng viên thỉnh giảng cho Trường Đại học Harvard

Đăng ký nhận tư vấn