HỌC VIỆN QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Tự do đến từ tri thức - Knowledge sets freedom


Chủ tịch Tập đoàn DKNEC Sáng lập VINEN CORPORATIONTiến sĩ về Quản trị kinh doanh, Ông được xem là một doanh nhân khoa học. Ông đã sáng lập ra tập đoàn DKNEC và vận hành công ty thành công với doanh thu hàng ngàn tỉ. Đã viết cuốn sách rất hay: Chiến lược phát triển doanh nghiệp tự động hóa Việt Nam.

Đăng ký nhận tư vấn