HỌC VIỆN QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Tự do đến từ tri thức - Knowledge sets freedom


Với 20 năm làm việc trong lĩnh vực pháp luật, trong đó 10 năm làm việc tại Bộ Tư pháp. Từng tham gia các Dự án về cải cách tư pháp, pháp luật, xây dựng pháp luật của ủy ban Châu Âu, Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.

Đăng ký nhận tư vấn