HỌC VIỆN QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Tự do đến từ tri thức - Knowledge sets freedom


PGS.TS. Vũ Anh Dũng, đã hoàn thành luận án tiến sỹ tại Đại học Cambridge Anh, thạc sỹ Quản trị Kinh Doanh tại Đại học Webster.

Đăng ký nhận tư vấn