HỌC VIỆN QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Tự do đến từ tri thức - Knowledge sets freedom


Có kinh nghiệm 7 năm làm việc tại tập đoàn Toyota. Tốt nghiệp các khóa đào tạo chuyên ngành của Toyota về: Kỹ năng giải quyết vấn đề, Marketing, Lãnh đạo và quản lý, Điều hành triển khai dự án, Quản trị doanh nghiệp theo phương pháp quản trị doanh nghiệp hiệu quả của Tập đoàn Toyota. Ngoài ra trong thời gian công tác tại tập đoàn Toyota, có kinh nghiệm làm việc tại các lĩnh vực: Marketing, Nghiên cứu phát triển R&D, Sales, Purchasing (Supply chain management).

Đăng ký nhận tư vấn