HỌC VIỆN QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Tự do đến từ tri thức - Knowledge sets freedom


Là tiến sĩ quản trị kinh doanh, có hơn 20 năm kinh nghiệm lãnh đạo, điều hành công ty trong lĩnh vực hàng tiêu dùng (FMCG), làm việc tại Tập đoàn Kinh đô từ năm 2004 với cương vị Phó tổng giám đốc Tập đoàn Kinh Đô

Đăng ký nhận tư vấn