HỌC VIỆN QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Tự do đến từ tri thức - Knowledge sets freedom

BÀI TOÁN ĐẦU RA DÀNH CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC

NỘI DUNG KHÓA HỌC

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. ĐINH VIỆT HÒA - Chủ tịch Hiệp hội khởi nghiệp ,

ĐÁNH GIÁ

1 tuần 0 bài giảng

Khai giảng: 28/09/2019

Giảng viên: TS. ĐINH VIỆT HÒA - Chủ tịch Hiệp hội khởi nghiệp ,

Số tuần học: 1

Số bài học: 0

Đăng ký nhận tư vấn