HỌC VIỆN QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Tự do đến từ tri thức - Knowledge sets freedom

q

GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC

NỘI DUNG KHÓA HỌC

I A

  • Bài 1.1: 1
  • Bài 1.2: 2

2 B

  • Bài 2.1: 1
  • Bài 2.2: 2

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. ĐINH VIỆT HÒA - Chủ tịch Hiệp hội khởi nghiệp,

ĐÁNH GIÁ

2 tuần 4 bài giảng
Miễn phí

Khai giảng: 28/09/2019

Giảng viên: TS. ĐINH VIỆT HÒA - Chủ tịch Hiệp hội khởi nghiệp,

Số tuần học: 2

Số bài học: 4

Đăng ký nhận tư vấn