HỌC VIỆN QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Tự do đến từ tri thức - Knowledge sets freedom
NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO

Lãnh đạo khi cần thiết cũng cần “độc đoán chuyên quyền”

14:20 15/06/2020
NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO
Đăng ký nhận tư vấn