web edu111

web edu1 web edu1

Học hát cùng N.Sĩ Hiền Anh Sao Mai

GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Bài 1.1: Bài 1: Kỹ thuật lấy hơi trong thanh nhạc
 • Bài 1.2: Bài 2: Vị trí đặt âm thanh trong thanh nhạc
 • Bài 1.3: Bài 3:
 • Bài 1.4: Bài 4: Cách bật âm thẳng
 • Bài 1.5: Bai 5: Âm ngậm mở trong và âm ngậm mở hàm ếch
 • Bài 1.6: Bài 6: Quy tắc thở 4 bước và mô luân xa 1
 • Bài 1.7: Bai 7: Kỹ thuật Saccato trong thanh nhạc
 • Bài 1.8: Bài 8: Kỹ thuật Legato trong Thanh Nhạc
 • Bài 1.9: Bài 9: Năm bước để XD 1 ca khúc
 • Bài 1.10: Bài 10: Thị phạm trực tiếp trong ca khúc đây là tịnh độ
 • Bài 1.11: Bài 11: Cách pha giọng trong thanh nhạc
 • Bài 1.12: Bài 12: Cách ngân rung giọng trong thanh nhạc Vibrato
 • Bài 1.13: Bài 13: Chìa khóa mở cánh cửa trở thành ca sĩ chuyên nghiệp
 • Bài 1.14: Bài 14: hạ gục các nhược điểm bằng các mẫu độc chiêu luyện thanh
 • Bài 1.15: Bài 15: kỹ thuật hát nhảy quãng trong thanh nhạc
 • Bài 1.16: Bài 16: kỹ thuật nhảy nốt trong âm nhạc
 • Bài 1.17: Bài 17 Mẫu luyện thanh để hát Staccato linh hoạt
 • Bài 1.18: Bài 18: Cách tìm vị trí âm thanh

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Hiền Anh Sao Mai,

ĐÁNH GIÁ

1 tuần 18 bài giảng

Khai giảng: 28/09/2019

Giảng viên: Hiền Anh Sao Mai,

Số tuần học: 1

Số bài học: 18

Đăng ký nhận tư vấn