HỌC VIỆN QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Tự do đến từ tri thức - Knowledge sets freedom
HỢP TÁC

KHÓA HỌC CHUYÊN SÂU “PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA LÃNH ĐẠO CÁ NHÂN VÀ THỰC THI LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC”

10:58 22/06/2020
HỢP TÁC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: “ CEO: CHUYÊN SÂU LÃNH ĐẠO VÀ MARKETING”

10:38 22/06/2020
Đăng ký nhận tư vấn