HỌC VIỆN QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Tự do đến từ tri thức - Knowledge sets freedom
NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO

KẺ CHINH PHỤC: NẾU TỰ MÌNH KHÔNG BIẾT HẠ MÌNH, ĐỪNG NÓI ĐẾN CHUYỆN LÀM LÃNH ĐẠO

17:19 18/11/2021
NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO

Lãnh đạo khi cần thiết cũng cần “độc đoán chuyên quyền”

14:20 15/06/2020
NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO
Đăng ký nhận tư vấn