HỌC VIỆN QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Tự do đến từ tri thức - Knowledge sets freedom
HỢP TÁC

KHÓA HỌC CHUYÊN SÂU “PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA LÃNH ĐẠO CÁ NHÂN VÀ THỰC THI LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC”

10:58 22/06/2020
HỢP TÁC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: “ CEO: CHUYÊN SÂU LÃNH ĐẠO VÀ MARKETING”

10:38 22/06/2020
TƯ LIỆU

Huy động vốn cho Nhà Khởi Nghiệp

10:03 22/06/2020
TƯ LIỆU

SỨ MỆNH - TẦM NHÌN CỦA VINEN

09:55 22/06/2020
TƯ LIỆU

101 Kiểu khách hàng và bí quyết thuyết phục họ

09:53 22/06/2020
TƯ VẤN

Chương trình đào tạo PRO-CEO1: LÃNH ĐẠO BẰNG CON TIM VÀ SỰ THẤU HIỂU

09:48 22/06/2020
TƯ VẤN

HỌC KHỞI NGHIỆP VỚI HỌC PHÍ 0 ĐỒNG”: KỸ NĂNG QUẢN LÝ

09:46 22/06/2020
TƯ VẤN

DỰ ÁN ĐÀO TẠO : KHỞI NGHIỆP CÙNG VINEN

09:41 22/06/2020
TƯ VẤN

CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

09:39 22/06/2020
Đăng ký nhận tư vấn